Το όραμα της PayphoneNet είναι να παραμείνει μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες κοινόχρηστης τηλεφωνίας στην Ελληνική Αγορά.

 

Η PayphoneNet στοχεύει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη δημιουργώντας νέα προϊόντα και λύσεις για Εταιρείες Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και τελικούς χρήστες με σκοπό την αναρρίχηση της στην θέση του 1ου παίχτη της Ελληνικής Αγοράς Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού τα επόμενα 5 χρόνια.

 

Βασικός στόχος της PayphoneNet είναι η οικοδόμηση σταθερών επαγγελματικών συνεργασιών με συναφείς Τηλεπικοινωνιακές ΕΤαιρείες στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, με σκοπό την εκπλήρωση όλων των πιθανών αναγκών της αγοράς.

 

 

Copyright 2006

PayphoneNet Ltd

All Rights Reserved

[Όροι Χρήσης]